SUM 1042

SUKATAN

2.1 SISTEM UNIT

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah tamat pembelajaran,
 • Pelajar dapat menukarkan suatu unit kepada unit yang lain.

 VIDEO

Adakah anda dapat menjawab soalan berkaitan menukarkan suatu unit kepada unit yang lain dengan mudah dan cepat? Mari kita sama-sama saksikan video di bawah:-
Mari kita sama-sama cuba buat latihan untuk mengukuhkan lagi pengetahuan dan kefahaman kita dalam topik Sistem Unit ini. Selamat mencuba!ARITMETIK

1.1 OPERASI NOMBOR

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah tamat pembelajaran,
 • Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan operasi asas (+, -, ×, ÷) untuk dua atau lebih nombor secara manual atau menggunakan kalkulator.
 • Pelajar dapat menjawab soalan berkaitan kombinasi operasi (+, -, ×, ÷) untuk dua atau lebih nombor dengan menggunakan BODMAS secara manual atau kalkulator.


 VIDEO

UNIT 1: ARITMETIK

1.1 OPERASI NOMBOR

Adakah anda dapat menjawab soalan berkaitan kombinasi operasi (+, -, ×, ÷) untuk dua atau lebih nombor dengan menggunakan BODMAS secara manual? Mari kita sama-sama saksikan video di bawah:-

Mari kita sama-sama cuba buat latihan untuk mengukuhkan lagi pengetahuan dan kefahaman kita dalam topik operasi nombor ini. Selamat mencuba!


1.2 PENGHAMPIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah tamat pembelajaran,
 • Pelajar dapat membundarkan nombor kepada nombor terhampir mengikut nilat tempat yang diberi.
 • Pelajar dapat membundarkan nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan terhampir mengikut tempat perpuluhan yang diberi.


VIDEO

Adakah anda tahu bagaimana kaedah pembundaran yang betul? Mari kita sama-sama saksikan video tersebut:-

               

Mari kita sama-sama cuba buat latihan di bawah untuk mengukuhkan lagi pengetahuan dan kefahaman kita dalam topik pembundaran ini. Selamat mencuba!


LATIHAN:

 • Bundarkan 12.76894 kepada:-
 1. ratus terhampir
 2. puluh terhampir
 3. keseratus terhampir
 4. kesepuluh terhampir
 • Bundarkan 24 968 kepada:-
 1. unit terhampir
 2. ratus terhampir
 3. puluh ribu terhampir


No comments:

Post a Comment